Pages

Friday, November 8, 2013

Attività fil-Belt Valletta

Nhar is-Sibt 3 ta’Novembru 2013 , l-Għaqda Poeti Maltin żammet l-appuntament tagħha ta’ kull xahar fejn poeti u ħbieb tal-poeżija ngħidu kelma u naqraw xi poeżiji f’kafeterija fil-Belt Valletta.  Minkejja x-xita qalila, xorta kienet laqgħa interessanti fejni bħas-soltu ddiskutejna diversi temi interessanti.  Fost il-poeżiji moqrija kien hemm “Lil hinn” ta’ Anthony Vidal, poeżija ispirata mix-xahar ta’ Novembru – ix-xahar tal-mejtin.  F’dan ix-xahar li propju qegħdin fih iġagħlna nirriflettu li “Lillu, flus, saħħa” ma jiswew xejn, għax fi kliem il-poeta, “mewt le tieħu magħha”.  Joe Psaila qarha fost oħrajn il-poeżija ħelwa tiegħu “Ftit mill-istorja tiegħi u tiegħek”, ambjentata fi żmien ta’ wara l-gwerra.  Psaila ġabilna ħafna nostalġija għal drawwwiet ta’ l-imgħoddi.  Wara li nhar il-Ġimgħa, 18 ta’ Ottubru 2013, -Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija f’ġieħ il-Poeta tan-Nirien, Karmenu Vassallo, Andrew Sciberras reġa’ sellem lil dan il-poeta kbir bil-poeżija tiegħu “Lil Karmenu Vassallo”. 
Elizabeth Buhagiar qrat il-poeżija tagħha “Kemm hu sabiħ”.  Kif tistqarr il-poetessa “Kemm hu sabiħ tgħix fl-armonija” u “kemm hu sabiħ li tfittex kumpanija” u fin-nuqqas tagħhhom tagħraf aktar il-bżonn tagħhom.  Omar Seguna qarha fost oħrajn il-poeżija “Kuntrast”  fejn ħoloq żewġ xenarji ta’ min huwa bil-ġuħ u bl-għatx imma “tbissmu” u ta’ “Persuni li sikru bl-inbid ... imma baqgħu għatxana.”  Ma setax jonqos bħas-soltu ħadna spunt minn kull poeżija sabiex niddiskutu bejnietna. 

No comments:

Post a Comment