Pages

Saturday, October 5, 2013

Il-Baruni Kelinu Vella Haber


"Delegazzjoni mill-Għaqda Poeti Maltin għamlet żjara ta' kortesija u awgurju fl-okkażjoni tal-mitt sena mit-twelid tal-Membru Onorarju tal-Għaqda. il-Baruni Kelinu Vella Haber fl-1 ta' Ottubru. Din iż-żjara kienet magħmula mill-President Charles Magra; mill-Viċi President Patrick Sammut; mis-Segretarju Salv Sammut u l-Assistent Segretarju Charles Mifsud. Kienet atmosfera sabiħa bil-mod luċidu li għadu fih il-Baruni u l-mod li kompla mad-delegazzjoni. Kienet sorpriża ħelwa meta għal għarrieda, il-Baruni qam bilwieqfa u bl-amment qara poeżij twila li kien kiteb aktar minn ħamsa u ħamsin sena ilu. L-Għaqda Poeti Maltin tawgura lil Baruni Kelinu Vella Haber snin aktar twal ta' ħajja mimlija hena u risq."

No comments:

Post a Comment