Pages

Thursday, October 6, 2011

Żewġ Serati mill-Għ.P.M.

Il-Ġimgħa, 14 ta' Ottubru 2011 fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta' Ħal Tarxien fis-7.00 pm fliem mal-Kunsill Lokali. Serata Klassika imżewqa bil-kant u l-mużika. Min jiġi jġib poeżija miegħu. Kulħadd mistieden.

Is-Sibt, 15 ta' Ottubru 2011
fis-6.30 pm filPaslazz tal-Markiż, il-Mosta. Serata Poe-Mużikali f'tifkira tal-50 sena mill-mewt ta' Dun Karm, il-Poeta Nazzjonali. Min jiġi jġib miegħu poeżija/proża konnessa ma' Dun karm. Ser nisimgħu jindaqqu Innijiet miktubin minn Dun Karm. Kulħadd mistieden.

No comments:

Post a Comment