Pages

Thursday, September 1, 2011

LEJLIET TA’ POEŻIJA – FOLJU TAL-GĦAQDA POETI MALTIN

Editur: Patrick Sammut

Ħarġa Nru -- Data -- Post

1 -- 17 ta’ Novembru 2005 Ħal Balzan
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Frans Xuereb; Raymond Grech; Mary Grace Caruana; Peter A. Caruana; Ġorġ Borg; Saviour Camilleri; Jessica Micallef; Therese Pace; Miriam Camilleri; Doris Chircop; Ninu Borg; Frans Borg; Rita Debono.

2 -- 19 ta’ Mejju 2006 Ħaż-Żabbar
Poeżiji ta’: Tarcisio Cini; Jonathan Balzan; Alfred Massa; Lino Grech; Chartles Magro; Alfred Palma; Karmenu Mallia; Matthias Ebejer; Mary Grace Caruana; Frans Borg; Ninu Borg; Raymond Grech; Alfred Calleja, Saviour Camilleri; Therese Pace; Peter A. Caruana; Patrick Sammut.

3 -- 9 ta’ Ġunju 2006 Iż-Żejtun
Poeżiji ta’:Charles Magro; Patrick Sammut; Amanda Busuttil; Tarcisio Cini; Miriam Camilleri; Mario Grech; Joseph Buttigieg.

4 -- 23 ta’ Ġunju 2006 Birkirkara
Poeżiji ta’: Gorg Borg; Carmel G. Cauchi; Alfred Massa; Charles Magro; Therese Pace; John Mallia; Joseph Bonnici; Raymond Grech; Noel Fabri; Lino Grech;Frans Baldacchino; Alfred Calleja; Miriam Camilleri; Jonathan Balzan.

5 -- 23 ta’ Lulju 2006 L-Imdina
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Therese Pace; Gorg Borg; Carmel G. Cauchi; Emmanuel Attard Cassar; Raymond Grech; Charles Magro; Mary Grace Caruana; Joe Zammit Tabona; Peter A. Caruana.

6 -- 29 ta’ Awwissu 2006 Wied il-Għajn
Poeżiji ta’: Charles Magro; John Mallia; Mary Grace Caruana; Alfred Massa; Joseph Axiaq; Jonathan Balzan; Emmanuel Attard Cassar; Godwin Cini; Pater A. Caruana; Joe Farrugia; Emmanuel Grech; Patrick Sammut.

7 -- 2 ta’ Settembru 2006 Rabat, Għawdex
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Charles Bezzina; Robert Gatt; Raymond Grech; Therese Pace; Doris Chircop; Patrick Sammut; Carmel Bianchi; Lino Grech.

8 -- 12 ta’ Novembru 2006 Il-Mellieħa
Poeżiji ta’: Charles Magro; Doris Chircop; Alfred Massa; Robert Gatt; David Muscat; Ernest Vella; Emmanuel Attard Cassar; John Mallia; Raymond Grech; Patrick Sammut; Lino Grech.

9 -- 19 ta’ Jannar 2007 Il-Furjana
Poeżiji ta’: Charles Magro; Therese Pace; Frans Borg; Lino Grech; Alfred Massa; Joseph Sciberras; Raymond Grech; Manol; Emmanuel Attard Cassar; Elizabeth Zammit; Bruno Zahra; John Mallia; Patrick Sammut; Joseph Bonnici; Therese Abela.

10 -- 19 ta’ Marzu 2007 L-Imsida
Poeżiji ta’: Ġużè Chetcuti; Kilin; Alfred Calleja; Claire Cachia; Raymond Grech; Therese Pace; Emmanuel Attard Cassar.

11 -- 14 ta’ April 2007 Ħal Safi
Poeżiji ta’: Godwin Ellul; Raymond Grech; Emmanuel Attard Cassar; Alfred Massa; Jonathan Balzan; Lino Grech; Therese Pace, Joseph Axiaq; Miriam Camilleri.

12 -- 22 ta’ Mejju 2007 Ħaż-Żabbar
Poeżiji ta’: Manol; John Mallia; Tarcisio Cini; Anthony Farrugia; Raymond Grech; Therese Pace; Miriam Camilleri; Ninu Borg; Alfred Calleja; Frans Borg; Joseph Bonnici; Patrick Sammut; Jessica Micallef; Claire Cachia.

13 -- 8 ta’ Ġunju 2007 Iż-Żejtun
Poeżiji ta’: John Mallia; Miriam Camilleri; Joseph Bonnici; Karmenu Caruana; Elizabeth Zammit; Therese Pace; Alfred Massa; Charles Magro; Alfred Calleja; Carmel G. Cauchi.

14 -- 28 ta’ Lulju 2007 In-Nadur, Għawdex
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Lino Grech; Robert Gatt; Lino Grech; Raymond Grech; Charles Bezzina; Patrick Sammut; Charles Magro; Paul Portelli; J.W. Psaila.

15 -- 26 ta’ Ottubru 2007 Il-Mellieħa
Poeżiji ta’: Alfred Palma; Therese Pace; Charles Magro; John Mallia; Raymond Grech; Patrick Sammut; David Muscat; Alfred Massa.

16 -- 22 ta’ Frar 2008 Il-Birgu
Poeżiji ta’: Rina Camilleri; John Mallia; Leanne Ellul; Joseph Bonnici; Miriam Camilleri; Raymond Grech; Salv Sammut; Guido Lanfranco; Stephen Morris; Frans Borg; Therese Pace; Ninu Borg.

17 -- 28 ta’ Marzu 2008 Il-Furjana
Poeżiji ta’: Raymond Grech; Joseph Bonnici; Lino Grech; Salv Sammut; John Mallia; Rina Camilleri; Alfred Massa; Therese Pace; Leanne Ellul; Frans Borg.

18 -- 16 ta’ Mejju 2008 Il-Mosta
Poeżiji ta’: Maurice Mifsud Bonnici; Salv Sammut; Raymond Grech; Therese Pace; John Mallia; Alfred Massa; Joseph Bonnici; Andrew Sciberras; Lino Grech.

19 -- 6 ta’ Ġunju 2008 Iż-Żejtun Alfred Massa;
Poeżiji ta’: Andrew Sciberras; Joseph Bonnici; Frans Borg; Therese Pace; Ninu Borg; Raymond Grech, Daniel Schembri; Salv Sammut; Saviour Camilleri.

20 -- 29 ta’ Awwissu 2008 Ħal Għaxaq
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Peter A. Caruana; Omar Seguna; Alfred Calleja; Amanda Busuttil; Ninu Borg; Carmnu Caruana; Frans Borg; Miriam Camilleri; John Mallia; Robert Gatt; Salv Sammut; Mary Grace Caruana; Alfred Palma; Carmel Bianchi; Maurice Mifsud Bonnici.

21 Ma ħariġx

22 -- 2 ta’ Ottubru 2008 Mosta Frans Borg;
Poeżiji ta’: Margaret Attard Baldacchino; Maurice Mifsud Bonnici; Salv Sammut; Marie Therese Vassallo; Alfred Massa; Raymond Grech; Stephen Morris; Jessica Micallef; Lino Grech; John Mallia; Mary Grace Caruana; Therese Pace; Peter A. Caruana; Miriam Camilleri; Joseph Bonnici; Feliċ Fenech.

23 -- 20 ta’ Marzu 2009 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Miriam Camilleri; Grace Attard; Charles Magro; Salv Sammut; Lina Brockdorff; Leanne Ellul; Peter A. Caruana; Rina Camilleri; Andrew Sciberras; Georgina Aquilina; John Mallia; Therese Pace; Mr. Cassola; Rita Debono; Carmel Bianchi; Mary Grace Caruana; Joseph Bonnici; Lino Grech; Imelda Serracino Inglott.

24 -- 25 ta’ April 2009 L-Imtarfa
Poeżiji ta’: Charles Magro; Jonathan Balzan; Raymond Grech; Jane Micallef; Frans Borg; Salv Sammut; Joseph Sciberras; Omar Seguna; Therese Pace; Rita Debono Muscat; Joseph Bonnici; John Mallia; Saviour Camilleri; Peter A. Caruana; Mary Grace Caruana; Lino Grech; Ninu Borg.

25 -- 12 ta’ Ġunju 2009 Iż-Żejtun
Poeżiji ta’: Salv Sammut; Joseph Sciberras; Raymond Grech; Lino Grech; Peter A. Caruana; Miriam Camilleri; Omar Seguna; Mary Grace Caruana; Andrew Sciberras; Joseph Bonnici; Godwin Cini.

26 -- 21 ta’ Awwissu 2009 Il-Mosta
Poeżiji ta’: Emmanuel Attard Cassar; Paola Mara De Maestri; Patrick Sammut; Rita Debono; Joseph Sciberras; Charles Magro; Joseph Bonnici; Maria Grazia Caruana; Alfred Massa; Salv Sammut; Therese Pace; Miriam Ellul; Ninu Borg.

27 -- 27 ta’ Novembru 2009 Il-Furjana
Poeżiji ta’:Lino Grech; Therese Pace; Raymond Grech; Joseph Bonnici.

28 -- 8 ta’ Jannar 2010 Ħ’Attard
Poeżiji ta’: Salv Sammut; Raymond Grech; Therese Pace; Lino Grech; Peter A. Caruana; Joseph Sciberras; Ninu Borg; Patrick Sammut; John Mallia; Joseph Bonnici; Mary Grace Caruana; Joseph Sciberras (Ħ’Attard); Charles Mifsud.

29 -- 23 ta’ April 2010 L-Imtarfa
Poeżiji ta’: Charles Magro; Miriam Camilleri; Joseph Sciberras (Ħ’Attard); Salv Sammut; Peter A. Caruana; Therese Pace; Alfred Massa; Joseph Bonnici; Lino Grech; Mary Grace Caruana.

30 -- 7 ta’ Mejju 2010 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alfred Palma; Alice Buħagiar; Alfred Massa; Charles Magro; Therese Pace; Joseph Bonnici; Lino Grech; Alda Merini; Rita Debono Muscat; Rigu Bovingdon; Raymond Grech; Patrick Sammut; Jane Micallef.

31 -- 21 ta’ Mejju 2010 Il-Fgura
Poeżiji ta’: Charles Magro; Peter A. Caruana; Alfred Massa; Joseph Bonnici; Lino Grech; Mary Grace Caruana; Miriam Camilleri.

32 -- 13 ta’ Awwissu 2010 Ħal Tarxien
Poeżiji ta’: Raymond Grech; Emmanuel Attard Cassar; Miriam Camilleri; Ninu Borg; Salv Sammut; Jonathan Balzan; John Mallia, Therese Pace; Mary Grace Caruana; Joseph Bonnici; Joseph Sciberras (Ħ’Attard).

33 -- 3 ta’ Settembru 2010 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Lina Brockdorff; Alfred Palma; Therese Pace; Amanda Busuttil; Raymond Grech; Andrew Sciberras; Miriam Ellul; Joseph Bonnici; Jack Vella; Lino Grech; Anthony Farrugia; Jane Micallef; Charles Mifsud; Joseph Sciberras (Ħ’Attard).

34 -- 22 ta’ Ottubru 2010 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alfred Massa; Dun Karm Psaila; Emmanuel Attard Cassar; Paola Mara De Maestri; Alberto Figliolia; John Mallia; Alfred Palma; Amerigo Iannacone; Joseph Bonnici; Anthony Farrugia; Lino Grech; Jane Micallef; Miriam Camilleri, Therese Pace; Carlo Liberto.

35 -- 13 ta’ Diċembru 2010 Ħal Tarxien
Poeżiji ta’: Charles Mifsud; Omar Seguna; Jonathan Balzan; Joseph Bonnici; Marlene Saliba Toledo; Mary Grace Caruana.

36 -- 25 ta’ Marzu 2011 Il-Belt, Valletta
Poeżiji ta’: Alberto Figliolia; Mario Griscti (traduzione di Alfred Palma); John Mallia; Clirim Muca; Therese Pace; Raymond Grech; Jonathan Balzan; Anthony Farrugia; Saviour Camilleri; Joseph Bonnici; Patrick Sammut; Rita Debono; Emmanuel Attard Cassar; Lino Grech.

No comments:

Post a Comment