Pages

Wednesday, December 29, 2010

IL-Kelma Tal-President - Word From The President - Diċembru 2010

Diċembru jiftaħ il-bieb għax-Xitwa. L-istaġun tal-maltemp imżewwaq bir-riħ, bix-xita u bil-ksieħ. Imma x-Xitwa tgħaddi u warajha jiġu staġuni oħra li forsi għal xi wħud huma aktar pjaċevoli.

Hekk il-ħajja. Tiżwiqa sħiħa ta' kuntrasti. Anki l-Għaqda tagħna tgħaddi minn taqlib bħal dan. Jiddependi minna l-imseħbin kemm jirnexxielna mmexxuha tajjeb speċjalment fi żminijiet diffiċli. U din mhix ħaġa tal-Kumitat waħdu; il-membri kollha jġorru din ir-responsabbilta',

Ma' tmiem kull sena jsiru diversi proponimenti għas-sena l-ġdida. Jalla lkoll kemm aħna nagħtu sehemna biex matul l-2011 inkunu aktar attivi fi ħdan l-Għ.P.M. B'hekk jintleħaq żgur l-għan li għalih twaqqfet din l-Għaqda fl-1975; li tippromwovi l-poeżija fost il-poplu Malti u Għawdxi.

L-isbaħ xewqat lill-membri kollha u lill-familjari tagħhom għal Milied hieni u għal Sena Ġdida mimlija riżq, hena u barka.

ALFRED MASSA

No comments:

Post a Comment