Pages

Thursday, June 10, 2010

Il-Kelma Tal-President - Word From The President - Ġunju 2010

Bir-raġun niftaħru li l-Għaqda għandha sit sabiħ u aġġornat għall-aħħar. Iżda peress li l-attivitajiet tagħna qegħdin dejjem jiżdiedu, inħasset il-ħtieġa li nintroduċu Blogg ġdid.
Il-ħasra hi li dan is-sit donnu aktar jiġbed lejh individwi li mhumiex membri tagħna, milli lill-membri nfushom. Xhieda ta' dan kien il-fatt li dawk li ma kinux ġabru l-volum tal-Antoloġija Malta Nuntempa Poezio qagħdu jistennew il-FOLJU preċedenti biex jagħmlu dan, meta l-avviż kien ilu jidher sewwa fis-sit.
Dan m'għandux ikun. Anzi, kieku l-membri jaraw is-sit regolarment niffrankaw ħafna spejjeż ta' pustaġġ.
La qed insemmi s-sit, naħseb li wasal iż-żmien biex dawk li għandhom versi fih jibagħtu oħrajn ġodda u min għadu ma bagħatx jikkuntattja lis-Sur Raymond Grech u dan jgħidlu x'għandu jagħmel.
Nawgura Sajf ta' mistrieħ lil kulħadd.

ALFRED MASSA

No comments:

Post a Comment