Pages

Monday, December 31, 2007

Midja - Media 2007

"It-Torca" (30.12.2007): Lejla ta' Muzika u Poezija f'Hal Tarxien.
"Lehen is-Sewwa" (29.12.2007): Lejla ta' Muzika u Poezija f'Hal Tarxien.
The Sunday Times (16.12.2007): Prizes for Poets.
Il-Mument (23.12.2007): Lejla ta' Muzika u Poezija f'Hal Tarxien
“Il-Gens” (1.12.2007): L-Ghaqda Poeti Maltin qalb is-sigar fi 34U.
"Lehen is-Sewwa" (1.12.2007): Lejla fil-Mellieha - Premjazzjoni tal-Konkors tal-Poezija 2007.
"It-Torca" (25.11.2007): Versi
"Il-mument" (25.11.2007): Premjazzjoni Konkors Nazzjonali tal-Poezija 2007 - 34U fil-Mellieha.
"The Sunday Times of Malta":  (18.11.2007) The Hive Poetry and 34U
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20071118/social/poetry-and-34u
"Il-Mument": (11.11.2007) Konkors Nazzjonali ta' Poeziji ghat-Tfal
"The Times" (02.11.2007). Poetry Competition for Children 
"Il-mument" (04.11.2007) Messagg ghal Jum il-Poezija 2007
Il-Gens 20 ta' Ottubru Il-Poezija ghada valida? 
"The Sunday Times of Malta": (14.10.2007) Is Poetry still valid?
"Il-Mument": (01.07.2007) San Gorg Preca waqt Lejla ta' Poezija fiz-Zejtun.
"Lehen is-Sewwa":  (18.08.2007) Lejla ta' Poezija fin-Nadur.
"Lehen is-Sewwa": (30.06.2007) Lejla ta' Poezija ohra fiz-Zejtun.
"The Sunday Times of Malta": (22.07.2007) Zejtun Poetry Evening.
"Il-Mument": (02.09.2007) Lejla ta' Poezija fin-Nadur.
"The Sunday Times of Malta": (26.08.2007) Poetry Evening at Nadur
"Il-Mument": (16.09.2007) Erba' Membri Onorarji Ghawdxin.
"Il-Gens": (22.09.2007) Lejla ta' Poezija fin-Nadur mill-Gh.P.M.
"The Sunday Times of Malta": (16.09.2007) Ghaqda Poeti Maltin appoints four Gozitan Honorary Members.
 "Lehen is-Sewwa":  (29.09.2007) L-Ghaqda Poeti Maltin tahtar erba' Membri Onorarji minn Ghawdex.
Lehen is-Sewwa 26 ta' Mejju L-Gh.P.M. FIC-CELEBRAZZJONIJIET TA' GHELUQ IL-50 SENA TA' L-U.E.
Il-Gens 19 ta' Mejju L-GHPM Fic-Celebrazzjonijiet ta' l-Gheluq il-50 sena ta' l-EU
Wotz up Union Print 20 ta' Mejju L-UE Tippromwovi l-poezija Maltija fl-Istati Uniti
il mument 20 ta' Mejju Collage Letteraatura
The Sunday Times May 13, 'Maltese Poets in EU Commemoration in Washington, DC'. 
Lehen is-Sewwa 17 ta' Mejju Lejla ta' Poezija f'Hal Safi
The Sunday Times April 29 The Latest VERSI
il-mument 29 ta' April 2007, L-Gh.P.M. fl-Imsida.
il-mument 22 ta' April Intervista ma' Paola Mara De Maestri
"L-Orizzont" (07.03.2007) Poezija fil-Floriana.
The Sunday Times Februrary 25, Budding Poets
MaltaMedia News Feb 3 KNK pays homage to late Karmenu Ellul Galea
Lehen is-Sewwa 17 ta' Frar Lejla ta' Poezija  
il-mument 191ta' Frar L-Gh.P.M. fil-Furjana.
The Sunday Times Februrary 11, Karm. Ellul Galea (Appr.),
The Sunday Times Februrary 4, Poetry Evening in Floriana.
"Gens" (19.01.2007) Muzika u Poezija f'Hal Tarxien.

No comments:

Post a Comment