Pages

Saturday, November 23, 2019

Lejn L-Għamajjar


 Lejn l-Għamajjar Vol. 3. Daħla tal-Prof. Oliver Friggieri. Poeżiji kontemporanji, ħafna minnhom qatt ma ġew stampati qabel. Jinkludi r-riċensjonijiet ta’ 'il barra mill-prIŻMI Vol. 2 li ġew ippubblikati fil-gazzetti. Dan l-aħħar volum jikkonkludi t-triloġija tal-awtur.

------------------------------------------------------------------

Lejn l-Għamajjar Vol. 3. (Journey to Dwelling Places Vol. 3 — self-published). Foreword by Prof. Oliver Friggieri. The last volume of this collection comprises many unpublished, contemporary poems, it concludes a trilogy by the same author.

Monday, November 26, 2018

'il barra mill-prIŻMI


'il barra mill-prIŻMI Vol. 2. Daħla tal-Prof. Oliver Friggieri. Poeżiji kontemporanji, ħafna minnhom qatt ma’ ġew stampati qabel. Jinkludi r-riċensjonijiet ta’ Qasab Iċaqċaq li ġew ippubblikati fil-gazzetti.


'il barra mill-prIŻMI (beyond the prISMS Vol. 2 — self-published). Foreword by Prof. Oliver Friggieri, a collection of contemporary poems; part of a trilogy. The third volum is in the making.

Tuesday, November 13, 2018

Premjazzjoni 2018 - KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA  ‘MONS. AMANTE BUONTEMPO’ 2018


Saturday, June 30, 2018

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2018

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA
MONS. AMANTE BUONTEMPO’ 2018

L-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qiegħda tniedi l-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija ‘Mons. Amante Buontempo’ għal din is-sena 2018

 1. Din is-sena il-konkors fiha żewġ kategoriji: 1. Kategorija ‘Poeżija bil-Malti’ u 2. Kategorija ‘Poeżija bl-Ingliż.
 2. Il-konkorrenti jistgħu jieħdu sehem f’wieħed jew fiż-żewġ kategoriji differenti.
 3. Il-konkorrenti huma mitluba jibagħtu sa poeżija waħda bil-Malti għall-Kategorija ‘Poeżija bil-Malti’ u/jew poeżija waħda bl-Ingliż għall-Kategorija ‘Poeżija bl-Ingliż’, liema poeżiji ma għandhomx tkun itwal minn sitta u tletin vers.
 4. Il-poeżija għandha tkun ttajpjati fuq karta ta’ daqs A4, u għandhom jintbagħtu tliet kopji tal-poeżija. Il-poeżija għandha tkun iffirmata biss bi psewdonomu (nom de plume).
 5. F’envelop separat u ssiġillat, il-konkorrent għandu jniżżel il-Kategorija, l-isem tal-poeżija li jkun se jieħu sehem fil-Konkors biha, il-psewdonomu, ismu u kunjomu, l-indirizz, in-numru tat-telefown u/jew dak ċellulari u l-indirizz elettroniku.
 6. Jiġu ppremjati l-poeżiji kklassifikati fl-ewwel tliet postijiet għal kull kategorija. L-ewwel poeżija tingħata €400, it-tieni poeżija tingħata €200, u t-tielet poeżija tingħata €100. Il-premijiet jistgħu ma jingħatawx jekk ma jintlaħaqx il-livell mistenni f’kompetizzjoni bħal din.
 7. Il-ġurija se tkun komposta minn tliet membri: Wieħed magħżul mill-Għaqda Poeti Maltin u tnejn mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
Is-sottomissjonijiet għal dan il-konkors għandhom jaslu biss għand: Għaqda Poeti Maltin, 25, “Tabor”, Triq il-Knisja, Ħal Lija – LJA 1031 u sa mhux aktar tard mill-24 ta’ Awwissu, 2018.
 1. F’envelop wieħed għandhom jintbagħtu l-poeżija/i għall-kompetizzjoni u l-envelop issiġillat bid-dettalji. Ma għandux jinkiteb l-indirizz tas-sender fuq wara tal-envelop.
 2. Membri fil-kumitat tal-Għaqda Poeti Maltin jew tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ma jistgħux jieħdu sehem.
 3. Ix-xogħol sottomess irid ikun oriġinali u li qatt ma ġie pubblikat kemm f’kotba/rivisti jew ġurnali.
 4. Kull min jonqos f’xi waħda minn dawn ir-regolamenti jiġi skwalifikat immedjatament.
 5. Wara li tagħlaq id-data għad-dħul tas-sottomissjonijiet, tkunu tistgħu tiċċekkjaw l-isem tal-poeżija tagħkom fil-websajt tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jew tal-Għaqda Poeti Maltin.


N.B.
 1. Il-Premijiet huma ġentilment mogħtija mill-fondi tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
 2. Ir-riżultat tal-Kompetizzjoni jitħabbar waqt attività speċifika matul il-jiem tal-Festival tal-Ktieb li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jorganizza f’Novembru. 
  *************************************************************************
  NATIONAL POETRY CONTEST
  MONS. AMANTE BUONTEMPO’ 2017

  L-Għaqda Poeti Maltin’ and the ‘Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb’ are launching the National Poetry Contest ‘Mons. Amante Buontempo’ for the year 2018.

 3. This year the contest shall consist of two different categories: 1. A category for Maltese Poetry and 2. A category for English Poetry.
 4. The contestants may participate in either or both categories.
 5. The contestants shall submit only one poem for each category, i.e. The Maltese Poetry category and the English Poetry category, and which poem shall consist of no more than 36 verses.
 6. The poems shall each be typed on A4 paper and each contestant is to send three copies of each poem. The poems shall be signed only by a nom de plume.
 7. The contestant shall submit in a separate sealed envolope, the category for which s/he is competing, the name of the poem, the nom de plume, his or her full name, postal address, landline and mobile telephone number and email address.
 8. The first three poems in each respective category, which achieve the highest marks shall be awarded the first three prizes respective. The poem which will win the first prize will be awared €400, the poem which places secon €200, and the poem which place third €100. If the poems do not reach the required standard, the prizes may not be awarded.
 9. The jury panel shall consist of three members, one from ‘Għaqda Poeti Maltin’ and two members from the ‘Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.’
 10. The entries for this poetry contest are to be sent to: Għaqda Poeti Maltin, 25, “Tabor”, Triq il-Knisja, Ħal Lija – LJA 1031 by not later than 24 August 2018.
 11. The poems for this contest are to be sent in one envelope, and the details of the contestants are to be sent in a separate sealed envolope together with the envelope with the poem/s. The entrant shall not write his or her name on the back of the main envelope.
 12. Members of both the committee of ‘Għaqda Poeti Maltin’ or that of the ‘Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb’ cannot participate in the competition.
 13. The poetic work submitted has to be original and was never published in either a book/journal or newspaper.
 14. Whoever does not adher to any of these regulations shall be disqualified automatically from the competition.
 15. The names of the poems submitted for the competition shall be published on either the website of the ‘Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb’ or that of ‘Għaqda Poeti Maltin.’
N.B.
 1. The prizes for the winning entries shall be provided by ‘Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb’.
 2. The result of the poetry competition shall be announced in one of the activities to be held during the Book Festival in November, which festival is organised annually by the ‘Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
 1.  

Wednesday, June 13, 2018

Serata Speċjali - Mosta

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti
Flimkien
mal-Għaqda Poeti Maltin


 bi pjaċir jippreżentaw

Serata Speċjali
fejn sa jkun mistieden
il-poeta Malti-Awstraljan

Frank Zammit

Il-Ġimgħa 22 ta' Ġunju 2018 fis-7.00pm
fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone
fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta

Frank Zammit, li bħalissa jinsab Malta, se jkun qed jaqsam magħna l-esperjenza tiegħu fil-Letteratura Maltija u l-kitba tiegħu fl-Awstralja.  Omar Seguna se jmexxi din l-intervista. 

F’din is-serata se jkun hemm qari ta' poeżiji għal min jixtieq jaqra kitbietu kif ukoll se jiġi mniedi il-ktieb il-ġdid ta' Jonathan Balzan 'Madwar Ħajti'.

Din l-attivita' għandha l-kollaborazzjoni sħiħa tal-Kunsill Skolastiku ta’ l-Iskola Sekondarja
fi ħdan il-Kulleġġ Maria ReġinaWednesday, April 18, 2018

Lejla Poemużikali 'Jum l-Imtarfa 2018'

Sa tittella' lejla ta' qari ta' poeżija u mużika fl-okkażjoni ta' Jum l-Imtarfa 2018 nhar is-Sibt 28 t' April 2018, fis-7.30p.m. 'Dar Kenn għal Saħħtek, l-Imtarfa li hi organizzata mill-Kunsill lokali Mtarfa flimkien mal-Għaqda Poeti Maltin. 

 Dawk li jixtiequ jaqraw poeżija tagħhom fis-serata jew jikkuntattjawni fuq dan l-indirizz email jew fuq ghaqdpoetimaltin@gmail.com sal-25 t'April 2018.


Wednesday, April 11, 2018

KONKORS TA' POEŻIJA GĦAT-TFAL U Ż-ŻGĦŻAGĦ

Bħal kull sena, l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tniedi l-konkors tal-poeżija għall-istudenti. Din is-sena l-konkors se jkun maqsum f’żewġ kategoriji :


Kategorija A
Minn 10 sa 12-il sena (Year 6 – Form 2)


Kategorija B
Minn 13 sa 15-il sena (Form 3 – Form 5)
Il-kummissjoni maħtura mill-kumitat ħejjiet dawn ir-regolamenti għal dan il-konkors.
1. L-istudenti parteċipanti jridu jkunu tal-eta’ hawn fuq msemmija u l-kategorija li ser jikkompetu fiha għandha tkun imniżżla qabel it-titlu tal-poeżija.
2. Il-poeżiji jistgħu jkunu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u s-suġġett tal-poeżiji huwa liberu.
3. Kull konkorrent jista’ jissottometti mhux aktar minn tlitt poeżiji printjati fuq karta A4 jew A5.
4. Kull konkorrent irid jibgħat tlitt kopji separati ta’ kull poeżija li ser idaħħal għall-konkors, f’dan l-indirizz :
Josef Borg
25, Tabor Triq il-knisja 
Ħal Lija
LJA 1031
5. Data tal-għeluq tkun nhar l-20 t’April 2018
6. Kull konkorrent għandu jniżżel mal-poeżija :
a. Isem u kunjom
b. Indirizz tad-dar
c. Numru tat-telefown jew mobile
d. Eta’ 
e. Skola fejn jattendi
f. Kategorija li ser jipparteċipa fiha
7. Jingħataw tliet premjijiet għal kull kategorija, l-ewwel, it-tieni u t-tielet post. Jistgħu jingħataw premjijiet ukoll lil dawk li jissemmew b’ġieħ mill-ġurija.
8. Kull parteċipant jingħata ċertifikat/diploma tal-parteċipazjoni.
9. Data tal-premmjazzjoni tkun mħabbra aktar ‘il quddiem
10. Kull deċiżjoni tal-ġuriija hi finali u inappellabli.

Tuesday, January 2, 2018

Awguri - 2018


Raymond Caruana ‘Il-Ħajja bħall-Fjuri’

Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Novembru 2017, saret it-tnedija tal-ktieb ta’ Raymond Caruana ‘Il-Ħajja bħall-Fjuri’ li saret flimkien mal-Għaqda Poeti Maltin taħt il-patroċinju tal-Onor Justyne Caruana, Ministru għal Għawdex.  Is-serata minn barra l-mużika u l-kant tas-soprano Rosabelle Pavia kienet tinkludi qari ta’ poeżiji mill-ktieb u diskors ta’ Anton F. Attard u kelmtejn tal-Għeluq mill-Ministru.  Kien hemm attendenza sabiħa ħafna u din l-attività serviet ta’ opportunità biex diversi poeti Għawdxin fi ħdan l-Għaqda Poeti Maltin iltaqgħu flimkien.

Poeżiji Rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali 2017

virgola

kliemek f’xagħri
bħal f’logħba noli
jiżgiċċa kif jista’
mill-ħafna tar-riħ
ix-xemx tgħaddas geddumha
f’ħobb ix-xefaq
u s-sema jinfaraġ
int u tfellilli ħsibijietek
iddewwaqni l-iskur ħannien t’għajnejk

tibżax

imbagħad nitgeżwru fil-ħmura
nieżla tixxabbat
minn mal-bjut u l-gallariji
tinfirex liżar fuqna

inħallu s-skiet ikenninna

ħarstek bħal virgola

test sospiż

kultant virgola taf taħji sentenza

*********************************

Szent István tér
(Pjazza San Stiefnu)

’qas ċans induq dil-ġmiel ta’ pjazza
taqbadni f’nofs pass il-bażilika
hi u tferra’ l-anġelus f’ħobb il-belt
bħallikieku jeħtiġilha tisfida t-trassis griż t’Ottubru
tifrex setgħana l-ħafna tagħha
sal-ibgħad rokna ta’ Pest
sal-qalba nett – hemm fejn hemm miġmugħ id-dmugħ
li għad irrid xi darba nibki

fuq l-ewwel tarġa hemm tfajla u ġuvni jesibixxu bewsa
xufftejhom imġewħa jfakkruni kemm xjaħt
kemm għadni rridek
nerġa’ nitwebbel għalik
għall-guffaġni li biha għajnejk kienu jħaffru f’għajnejja

itini li nokrob

hemm mara mgermda mkebba ma’ kolonna
b’maktur imkittef jorbtilha rasha
b’geddumha jipponta lejn bott imsaddad
b’ħarsitha mtappna twieżen
għadx għandhom ħila dal-qniepen
irattbu l-qlub u jqanqlu l-qima

jeħimdu l-kampnari
jissokta t-tpaqpiq, it-tgeġwiġ, l-istagħġib
it-tektik fuq il-bankini
iċ-ċekċik tal-kikkri u l-plattini

nintelaq fl-istorbju ta’ dil-belt
inħallih iġorrni
inħallih jiblagħni

Monday, November 13, 2017

Tnedija ta' Ġabra ta' Poeżiji


Premjazzjoni 2017 - KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA  ‘MONS. AMANTE BUONTEMPO’ 2017

Isem il-PoeżijaIsem il-ParteċipantOrdni tal-mertuTotal tal-Marki (900)
Szent István Tér (Pjazza San Stiefnu)Nadia Mifsud1715l-1el Premju
Il-beraħ f’għajnejk/ bħal xaqqNadia Mifsud2715It-2ni Premju
VirgolaNadia Mifsud3702It-3et Premju
Ecce HomoFrancesco Pio Attard4688Poeżiji msemmija b'ġieħ
ToledoLouis Briffa5679Poeżiji msemmija b'ġieħ
Id-Diqa tad-DwejraRobert Gatt6664Poeżiji msemmija b'ġieħ
Si Est Dolor Similis Sicut Dolor Tuus (Jekk Hemm Dulur bħad-Dulur Tiegħek)Robert Gatt7655Poeżiji msemmija b'ġieħ
Allat NisaElizabeth Grech8650Poeżiji msemmija b'ġieħ
Bħala DistintivaTherese Pace9641Poeżiji msemmija b'ġieħ
NixxennaqJohn P Portelli10634Poeżiji msemmija b'ġieħ
Ballottra IsmiTherese Pace11631Poeżiji msemmija b'ġieħ
Mustela Nivalis
12628
Mhux Int…
13616
Requiem għall-Ġawhra li Tlifna
14610
Mit-Tabernaklu – Bejn Żewġ Maħbubin
15604
L-Imbordin
16604
Quddiemek
17601
Lil Ommi
18600
Rapsodija tal-Boċċi
19599
Ċanfira
20595
Rimors
21595
Ibni Rieqed
22586
Siġra Kosmika
23572
Bejn Hawn u Hemm
24566
Fuga
25565
Chorisia Speciosa
26563
Bebbux
27563
Xrar ta’ Mħabba
28559
Fil-Kċina bil-Paġama
29558
Ċpar
30558
Awtonomija
31556
Zija Tonina
32555
It-Tieqa Magħluqa (Dedikata lill-…..
33549
Innu Melankoniku
34548
Iż-Żmien Toqob u Rqajja’
35546
Il-Boto
36546
Dar Zarrouk
37545
Parodija Festiva Maltija
38543
Tarbija Marradija f’Ħoġor Ommha
39540
Il-Konvoj tal-Ħelsien
40538
Ġebla
41530
Tiħux Għalih dal-Ġens
42529
Partikolarità
43527
Qamar Imnikket
44524
Labirint
45517
Belt Siekta
46517
L-Għasfur
47516
Babilonja
48508
Iż-Żwieġ bħall-Etna
49506
Rundun
50505
Tibdil
51500
L-Antartika
52498
Għala?
53497
Ġiżimina
54496
Stennija fl-Istrixxa
55492
Nitolbok
56492
Tipuana Tipu
57480
Mistrieħ
58480
Stenna
59470
Trejqa
60469
Ja, Kewkba!
61468
Lil Ommna Marija
62467
Il-Binjata
63466
Frugħat l-Għorrief
64463
Il-Pantomina
65456
Kemm Se Ndum?
66455
Ir-Ritwal
67454
Imħabba Immortali
68453
It-Tfittxija tal-Bedwin
69453
Il-Kburija taċ-Ċkejken
70450
Karnival
71449
Kurrenti
72447
Hekk Kont Naħseb
73446
Penumbra
74444
Għawm
75442
Iż-Żmien
76441
Siġra Ħuġġieġa (delonix regia)
77439
Mingħajrkom
78439
Thewdin
79438
Paġni mid-Djarju tat-Tielet Millenju
80437
It-Tieqa tad-Dwejra
81437
Kmamar b’Katnazzi
82435
Rebbieħa
83432
Iċ-Ċiklisti
84432
Il-Kampnar
85431
Wiċċ il-Ktieb
86431
Abort II
87427
Is-Skiet
88427
Għax Saq
89427
Għanja ta’ Mħabba
90426
Ġebla Maltija
91424
Detenut
92422
Il-Qerda
93421
F’Xatt il-Baħar
94417
Tifkiriet 27/07/2016
95414
Fanal
96414
Ħolma Reali
97411
Bħal Fjura…
98409
Maħbuba
99408
Ġnien
100408
Pjaneta fil-Brodu
101408
Għajjejt
102408
Fuq l-Għolja
103407
Mit-Tieqa tal-Istitut
104407
Lill-Isla
105406
Lilek Kittieb
106402
Lil Oħti
107399
Sebħ
108391
Lill-Ilsien Malti
109387
F’Gerards Cross, Bucks
110385
Ħerba u Terrur
111383
Ħsiebi
112382
Fejnha r-Ruħ
113380
L-Għadu Wiċċ Imb Wiċċ
114379
Dejjem Miegħek
115378
Mogħodrija u diversita’
116378
Iż-Żmien Dejjem Għaddej
117377
L-Għalqa u Hu
118376
Din l-Art Kiefra
119372
L-Imħabba
120372
Ġemgħa
121371
Waqtiet
122368
Id-Dyslexia
123367
Għaliex Tlaqt
124359
Sfajt Waħdi
125359
L-Abort
126354
Dar in-Nanniet
127351
Il-Ħabib Immaġinarju
128351
Thennija mal-Poeżija
129350
Anomalija
130349
L-Istaġuni tal-Qalb
131346
Unita’
132345
Fosthom Lemħu Lili
133345
Is-Sogħba tal-Widien
134344
Ħudni Miegħek
135340
Spettaklu
136336
Ferita li Tikber
137336
Ortografija
138335
Dell it-Tfulija
139333
Fittixtek
140327
L-Artist
141326
Bniedem?
142323
Is-Sema
143320
Il-Ġnien Sigriet
144312
M’hemmx Rassenjazzjoni
145304
Ja Poeżija
146295
Hi u Hu
147287
Binti
148285
Tradiment u Mħabba
149285
Inkorri fit-Triq
150276